Jubilanter ny

Med æresmedlem Kari Erlandsen som midtpunkt ble jubilanter med runde år hedret med gavekort og bølgen fra forsamlingen: Fra v. Gørill Skatvold (60), Trine Svea Johnsen (50), Kjell Innset (70), Håvard Eidnes (60), Kari Erlandsen (85), Hans Albright Hansen (60), Gøran Reklev (60), Tor-Erik Ølmheim (70), Kjell Hjertås (60), Askild B. Fillingsnes (70). Foto: TORMOD KJENSJORD

Tursyklistene tråkker seg gjennom pandemien  

Turen til Mallorca og de aller fleste turritt ble, akkurat som året før, avlyst i 2021. Men noe virksomhet ble det, corona-pandemi til tross:
Organisert utetrening onsdager og lørdager fra 17. april til 30. oktober, gjennomført velodrom-mesterskap, grøt-tur til Elgsethytta og
spinning to ganger i uka gratis for medlemmene fra oktober. Det ble ingen medlemsmøter med tema, men vi fikk gjennomført det utsatte årsmøtet for 2020 sist høst.

Årsberetningen for 2021 viser at vi har 11 færre medlemmer enn året før, fra 169 ved utgangen av 2020 til 158 til samme tid i fjor. Av de 158 er det ca 10 aktive syklister i veterangruppa.

Regnskapet viser et overskudd på vel 22.500 kr. for 2021.

Et godt besøkt årsmøte 15.2.2022 med ca 30 frammøtte vedtok både årsberetning og regnskap.

Årsmøtet fattet følgende tre vedtak etter forslag fra styret:

Vätternrundan: Billettprisen for å bli med bussen t/r Motala holdes på kr. 600 pr pers. Klubben dekker mellomlegget opp til avtalt pris med Nidaros Tour.

Siljan runt: Klubben dekker utgifter til drivstoff og leie av buss. Det er beregnet til ca 10.000 kr.

Spinning: Årsmøtet ber styret vurdere gratis spinning-timer for medlemmene også for høsten/vinteren 2022-2023. Samlet utgift for kommende innesesong bør ikke overstige kr. 50.000.

De som var på valg ble gjenvalgt, og styret består dermed av:
Leder: Tormod Kjensjord
Sekretær: Kjell Innset
Kasserer: Tor-Erik Ølmheim
Styremedlem: Gørill Skatvold
Styremedlem: Atle Svea
Vara: Ida Kvissel,

Revisor: Vidar Lund.

Valgkomité:
Håvard Eidnes
Bjørn Inge Haugan.

Årsmøtet vedtok også budsjett for 2022 med et underskudd på 24.800 kr.

Av jubilanter med runde år var ti til stede med nestor og æresmedlem Kari Erlandsen i spissen (se bilde). De ble hedret med gavekort og bølgen fra de øvrige årsmøte-deltakere.

Nettbutikken for kjøp av klær er nå åpen

Drakter

Bård Hansen (nærmest) i BHX leverer klubbdrakter til Tursyklistene.
Her studeres tilbud han la fram etter årsmøtet. Videre innover: Trine Svea Johnsen,
Bjørn Inge Haugan, Magnar Hernes, Atle Svea. 
Foto: TORMOD KJENSJORD

Bård Hansen i BHX forteller at de som bestiller nå, vil få klærne levert før avreise til Mallorca-turen i mai. 

Du finner nettbutikken her:  https://bhx.no/index.php/klubbside125498.html