Årsmøtet 2019

jubilanter 900

Runde bursdager feires med stående applaus på Tursyklistenes årsmøte 5.2.2019. Fra venstre: Bjørn Eggen (80), Stig Sundset (50), Jan Chr. Nielsen (70), Finn Birger Lysholm Larsen (70), Harald Ukkelberg (60), Annett Israelsen (50), Njål Flem Mæland (50), Jan Onarheim (70), Odd Arvid Schjølberg (70), Terje Haukaas (70), Erik Gossmann (60), Steinar Løkke Nielsen (70), Lars Olav Nypan (70).
Foto: TORMOD KJENSJORD

Ny vara til styret

ida kvisselIda Kvissel (bildet) ble på Tursyklistenes årsmøte 5.2. valgt til vara-styremedlem etter Ann-Elin Øvergård som takket for seg i vervet etter flere perioder. Forøvrig ble det gjenvalg slik at styret for 2019 består av Tormod Kjensjord, leder, Kjell Innset, sekretær, Tor-Erik Ølmheim, kasserer, Gørill Skatvold, styremedlem, og Atle Svea, styremedlem. Gjenvalg også på revisor Vidar Lund.
Kjells omfattende årsberetning (kan leses ved å trykke på bildet øverst i spalten til høyre) viser bl.a. at vi nå er 200 medlemmer. De turrittene flest fra klubben har deltatt på er Vättern (31), Siljan runt (12), Lofoten Insomnia (11), Birkebeinerrittet (10). Flere andre ritt har vi også vært med på, men under ti deltakere på hvert.
Tor-Erik Ølmheim la igjen fram et prikkfritt regnskap som for 2018 viser et overskudd på ca 15.000 kr. Det ble bevilget penger både til bussutgifter til Vätternrundan og til Siljan runt.
Veldig hyggelig at så mange kom på årsmøtet, vi var over 50 medlemmer til stede.