__________________________________________________________________

 Kari Erlandsen æresmedlem på årsmøtet i 2017

Kari Erlandsen

Æresmedlem Kari Erlandsen hylles med stående applaus av årsmøtet i Tursyklistene 7.2.2017.

Tursyklistenes største heder tilkom Kari Erlandsen da sekretær Kjell Innset utnevnte henne til æresmedlem under årsmøtet 7. februar. Kari er blitt 80 år og har en lang fortid som aktiv og allsidig idrettsutøver. Aktiv turner i mange år i Arbeidernes Turn- og Idrettsforening hvor hun fikk fortjenstmedaljer både i sølv og gull og også ble æresmedlem. Styrkeprøven første gang i 1984, aktiv i Sør-Trøndelag sykkelkrets i mange år. Idrettsmerkekontrollør, diverse tillitsverv også i Tursyklistene – for å nevne noe. En av klubbens ”Hard-tauser” som Arbeider-Avisa skildret henne (og Lise) i en artikkel i 1991. Kari er en av superveteranene som har vært med i Tursyklistene helt fra klubbens urtid og ofte har vært å se i ritt både i Finland, Sverige og Danmark – og flere ganger Styrkeprøven.

Vi gratulerer!

Årsmøtet bevilget kr 18.000.- til buss til Vättern 2017, og 7.000.- til veteranenes tur til Smøla rundt.

Årsmøtet vedtok også en vedtektsendring:

§ 18.5. lyder nå: «I tilfelle oppløsning eller annet opphør av klubben tilfaller klubbens eiendeler en humanitær organisasjon som besluttes med simpelt flertall på ekstraordinært årsmøte ihht §18.2.»

Den gamle paragrafen hadde en ordlyd som gjorde at vi ikke kunne bli registrert i Frivillighetsregisteret og søke om grasrotandel. Nå kan vi søke på nytt.

Valgkomiteen innstilte på gjenvalg av dem som var på valg i år. Dette sluttet årsmøtet seg enstemmig til slik at styret nå består av:
Tormod Kjensjord, leder
Kjell Innset, sekretær
Tor-Erik Ølmheim, kasserer
Gørill Skatvold, styremedlem
Atle Svea, styremedlem

Vara til styret er Ann Elin Øvergård
Revisor Vidar Lund ble også gjenvalgt, og det samme ble medlem av valgkomiteen Geir Helbostad.

Årsmøtet ble innledet ved at vi mintes våre to klubbkamerater som gikk bort i 2016: Leif Vinje og Kjell J. Johansen.

Årsberetning, regnskap og budsjett ble enstemmig vedtatt.

45 medlemmer stilte på årsmøtet, som ble ledet av Ken Erik Knappe. Og det var rikelig med både svele og kaffe.

Bård Hansen informerte om nye modeller av sykkelklærne fra BHX som blir å få kjøpt i nettbutikken vi har brukt før. Arnulf Hogstad informerte om veteranenes planer.

I alt hadde 15 av våre medlemmer runddag i 2016, fordelt på 50, 60, 70, 75 og 80 års jubileum. Kjell overrakte gavekort til dem som var tilstede – de øvrige får det i posten.

(TKj)